GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

home Úvodní strana / O LiaStone / GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů obchodní společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Návštěva našich webových stránek, resp. některých jejích částí, jakož i spolupráce mezi námi, může být podmíněna poskytnutím některých vašich osobních údajů (osobních údajů uživatele webu) ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), a právního řádu platného a účinného na území České republiky, v platném znění. V takovém případě budeme jako provozovatel webu a jako zpracovatel vašich osobních údajů s těmito údaji nakládat v souladu s platným právním řádem.

Ochranu osobních údajů, které nám jsou svěřovány, považujeme za prioritní, kdy hlavními principy ochrany osobních údajů jsou minimalizace poskytovaných a shromažďovaných údajů, transparentnost a bezpečnost. Naší snahou bylo zpracovat zásady ochrany osobních údajů přehledně a jednoduše tak, aby každému bylo srozumitelné, pro jaké účely a v jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme. Pokud byste po prostudování těchto zásad měli jakékoli dotazy, náměty či připomínky, popř. chtěli uplatnit nárok na výmaz, opravu, omezení zpracování údajů, či na přenositelnost údajů, resp. vznést námitku či odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedené emailové adrese info@liapor.cz. Žádáme vás, abyste v případech, kdy naše webové stránky, kontaktní formuláře apod. obsahují možnost nepovinného zadání osobních údajů, sami dostatečně zvážili, které údaje nám chcete sdělit. Povinné údaje, které jsou takto označeny, jsou nezbytné ke zpracování příslušného dotazu, splnění vašeho požadavku nebo zpracování vaší objednávky. Další údaje, tj. údaje, které nejsou za povinné výslovně označeny, jsou nepovinné a využíváme je k optimalizaci nastavení námi poskytovaných služeb, v některých případech pro statistické účely, kdy je tedy pouze na vašem rozhodnutí, zda nám tyto nepovinné údaje poskytnete. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování osobních údajů, a to zejména na následujících webových stránkách naší společnosti a souvisejících postupech:

Poskytovatelem služeb, dodavatelem produktů, provozovatelem webových stránek a e-shopu obchod.liapor.cz, jakož i správcem osobních údajů je:

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

č.p. 176, 357 35 Vintířov

IČ: 46882324, DIČ: CZ46882324

tel.: +420 352 324 401, fax: +420 352 324 499

e-mail: info@liapor.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka A 2285.

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zaslání tištěného katalogu na zadanou adresu – na webových stránkách www.dumjednimtahem.cz.
 • zaslání vámi požadované nabídky /např. návrh dlažby či dalších aplikací produktů LiaStone na webu www.liastone.cz/
 • vyřízení vaší poptávky, zaslání vámi požadované nabídky, vyřízení a odeslání objednávky, případná následná realizace objednávky a příprava a plnění smlouvy, popř. vymáhání právních nároků
 • vyřízení reklamací
 • zodpovězení dotazů z e-mailu, telefonických hovorů a sociálních sítí
 • cílená nabídka našeho zboží a služeb
 • marketingové akce
 • databáze kontaktů (v průběhu spolupráce mezi námi jsou zpracovávány vaše hlavní

kontaktní a identifikační údaje a dále fakturační a platební údaje v rámci počítačového systému; přístup k databázi je omezen pouze pro vybrané zaměstnance na stanovených pracovních pozicích a po zadání přístupového hesla).

1.1. Použijete-li pro komunikaci s námi některý z on-line formulářů umístěných na shora uvedených webových stránkách, nebo provedete-li poptávku či vznesete vůči nám dotaz touto či jinou cestou, můžeme po vás vyžadovat vyplnění vašich osobních údajů (s rozlišením na údaje povinné a nepovinné), a to zejména:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • korespondenční adresa (s výjimkou zaslání tištěného katalogu se jedná o nepovinný údaj, adresa je však vyžadována pro uzavření smlouvy a plnění povinností ze smlouvy, stejně tak jako datum narození, IČ, DIČ, popř. dle typu smlouvy rodné číslo),
 • telefonní číslo,
 • detaily k plánované stavbě (místo stavby, předpokládané zahájení a dokončení stavby, apod.) – pouze na webu www.dumjednimtahem.cz za účelem zaslání katalogu, bezplatné konzultace, vyřízení objednávky, přípravy a plnění smlouvy, jakož i za účelem prohlídky vzorového domu),
 • bankovní spojení – pro uzavření a plnění smlouvy a usnadnění identifikace příchozích plateb,
 • případné další nezbytné údaje pro plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti vůči státu, či pro účely oprávněných zájmů správce;
 • další údaje poskytnuté nad rámec těchto účelů zpracováváme v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií apod./.

Na webu obchod.liapor.cz je vám dále poskytnuta možnost dobrovolného vytvoření tzv. zákaznického účtu, který je zabezpečen přístupovým heslem. V případě, že si tento zákaznický účet vytvoříte, zpracováváme také osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím tohoto zákaznického účtu sami poskytnete (údaje pak není třeba znovu zadávat a je možné si kdykoli zobrazit údaje, které byly pro váš účet uložené a opravit je či odstranit) a dále historii vašich nákupů realizovaných prostřednictvím tohoto zákaznického účtu, seznam interakcí s našimi webovými stránkami; to vše za účelem správy zákaznického účtu, vytváření seznamu objednaných produktů pro další nákup, za účelem zasílání nabídek našeho zboží, pro případné slevové akce a nabídky, pro uživatelskou podporu a pro odhalování případných chyb ve zpracování objednávky, jakož i pro zjednodušení procesu vyřizování reklamací.

V případě odeslání některého z on-line formulářů jsou vaše osobní údaje primárně zpracovávány za účelem konzultace, vytvoření individuální nabídky, případně následné objednávky, přípravy smlouvy a plnění smlouvy. V případě zaškrtnutí políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů při odesílání některého z on-line formulářů, potvrzujete svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a vyjadřujete srozumění s těmito zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že jste s tím v minulosti udělili souhlas nebo bude souhlas udělen prostřednictvím našich webových stránek či jinou prokazatelnou formou, můžeme poskytnutá osobní data použít k tomu, abychom vám zasílali obchodní sdělení, prostřednictvím kterých vás budeme informovat o nabídce zboží a služeb, které poskytujeme, a které by vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie zboží, které jste na našem webu poptali, zajímat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a z odebírání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit odkazem uvedeným ve všech e-mailech obsahujících obchodní sdělení nebo zasláním zprávy na info@liapor.cz.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vaše poptávky nebo dotazy jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem nezpracování nabídky nebo neposkytnutí odpovědi na vaše dotazy.

 1. 2. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas nebo udělíte-li jej k tomu na webových stránkách,budeme vámi poskytnuté osobní údaje, zpracovávat taktéž pro následující účely:
 • provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
 • zasílání relevantních obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb na váš e-mail, a to s přihlédnutím k vašim předchozím poptávkám a dotazům na zboží a služby.

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí vám neukládá žádný právní předpis, udělení tohoto souhlasu není ani naším smluvním požadavkem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy na info@liapor.cz, čímž není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.3. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy prostřednictvím digitálních služeb do vašeho zařízení. Ukládání souborů cookies můžete zobrazit a spravovat ve vašem internetovém prohlížeči. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Soubory Cookies používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Náš zájem přizpůsobit služby vašim požadavkům a optimalizovat je z obchodního hlediska považujeme za oprávněný zájem. Snažíme se zobrazovat pouze takový obsah reklam, který vás bude zajímat. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies, které slouží k následujícím účelům:

 • vyhodnocování pohybu uživatelů po webu (Google Analytics, případně další analytické služby) – frekvence přístupů na stránku nebo k jednotlivým produktům, prohlížení stránek,
 • personalizace zobrazování reklam (Google Adwords, Seznam Sklik případně další inzertní služby) – zajímavost našich nabídek pro vás. Veškeré osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
 • Vaše osobní údaje bezpečně ukládáme a neprodáváme je třetím stranám. Abychom vám mohli nabízet ten nejlepší obsah přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé vaše osobní údaje zpracovávají výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jedná se o tyto služby:
 • Google Ireland Limited – Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords,
 • Seznam.cz, a.s. - on-line reklama v síti Sklik případně další služby sloužící ke zlepšení kvality našich stránek a na nich poskytovaných služeb.
 • Naše shora uvedené webové stránky mohou využívat také technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., resp. remarketingu od služby Adwords provozované Google Ireland Limited. Tyto služby nám umožňují ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítích výše zmíněných společností.

1.4. Důvody pro zpracování osobních údajů mohou být následující:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů po dobu udělení tohoto souhlasu,

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, po dobu trvání této smlouvy

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, po dobu nezbytně nutnou

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, po dobu nezbytně nutnou

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, po dobu nezbytně nutnou

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, po dobu nezbytně nutnou.

2. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence /např. obchodní rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí/.

3. Kategorie subjektů údajů

 • zájemci o naše služby a produkty
 • naši zákazníci, resp. odběratelé
 • potenciální zájemci o naše služby a produkty, naši potenciální zákazníci
 • bývalí zájemci o naše služby a produkty a naši bývalí zákazníci.

4. Přístup k vašim osobním údajům (kategorie příjemců osobních údajů)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat my jakožto správce. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům či spolupracujícím subjektům, aby pro nás provedli jejich zpracování, kdy naším předpokladem je zachování ochrany osobních údajů těmito subjekty v souladu s právním řádem ČR a našimi zásadami. Osobní údaje mohou být předány zejména:

 • doručovací službě (v případě zasílání tištěných katalogů),
 • zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové, telefonní, marketingové, P.R. nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery, poskytovateli internetu, hostingu, software (účetní, daňový, SAP - odběratelé, Green Soft), provozovateli sociální sítě, poskytovateli internetové reklamy, poskytovateli systému pro internetový marketing,
 • externí účetní kanceláři, externímu daňovému poradci, či externí advokátní kanceláři,
 • zaměstnancům správce a jeho spolupracujícím osobám podílejícím se na plnění povinností správce ze smluv,
 • státním a jiným orgánům a subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k ochraně našich zájmů, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

5.2. Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) v případě uzavření objednávky, vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 10 let, což je vyvoláno délkou promlčecích lhůt případného práva na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení.

5.3. Osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu dle bodu 1.1. nebo 1.2., budeme zpracovávat do doby, než váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu info@liapor.cz. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na naše vzájemné vztahy.

5.4. Vedle toho můžete zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout kliknutím na odkaz umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@liapor.cz.

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce a spolupracujícími osobami. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, dále pak způsobem popsaným v čl. 1.3. těchto zásad. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a dle našich zásad ochrany osobních údajů.

7. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR: Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, pak o jaké osobní údaje se jedná; za jakými účely a v jakém rozsahu jsou zpracovávány; komu jsou zpřístupněny; jak dlouho je budeme zpracovávat; o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznesení námitky proti zpracování; odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování; existence práva podat stížnost u dozorového úřadu. Máte také právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu dle čl. 16 GDPR: Kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle čl. 17 GDPR: Vaše osobní údaje musíme vymazat, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; z vaší strany bude odvolán souhlas s jejich zpracováním a nebude dána existence žádného dalšího právního důvodu pro zpracování; zpracování je protiprávní; vznesete námitky proti zpracování a nebude dána existence žádných převažujících oprávněných důvodů pro zpracování; nebo nám to ukládá právní povinnost stanovená právním řádem.
 • Právo na omezení zpracování údajů dle čl. 18 GDPR: Dokud nevyřešíme případné sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů (z vaší strany dojde k popření přesnosti osobních údaj; při protiprávním zpracování odmítnete souhlas s výmazem osobních údajů; my již osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů a je třeba posoudit, zda oprávněné zájmy správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů), musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a zpracovávat je můžeme pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo jejího členského státu.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na jejich předání jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR: Proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, můžete vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů: Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@liapor.cz. Jste oprávněni rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7 (více informací naleznete na www.uoou.cz), zejména pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 33 a 34 GDPR: Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů nahlásí správce bez zbytečného odkladu Úřadu pro ochranu osobních údajů, kromě případů stanovených GDPR. Bude-li mít určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. Toto oznámení však není povinné v případech, kdy:
 • správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tyto opatření byla použita u osobních údajů subjektu údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů,
 • správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů se již pravděpodobně neprojeví,
 • takový postup by vyžadoval pro správce nepřiměřené úsilí. V takovém případě bude subjekt informován pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. května 2018 a jsou veřejně přístupné na webových stánkách správce www.liapor.cz, obchod.liapor.cz, www.dumjednimtahem.cz, www.liastone.cz, www.liastrop.cz, www.liadur.cz, www.zimniposyp.cz, www.zakladani-domu.cz.

phone+420 352 324 444